ASSO
MENU:


Valid HTML 4.01 Transitional
Poprawny CSS!

Sieci komputerowe cześć I


Pojęcia podstawowe


Sieć komputerowa
Połączenie co najmniej dwóch komputerów lub uradzeń kompatybilnych umożliwiające przesyłanie danych.
ARPANet
(z ang. Advanced Research Projects Agency Network)Pierwsza rozległa sieć komputerowa oparta o zestaw protokołów TCP/IP, powstała na potrzeby obronne USA z początkiem lat 70 XX wieku.
Internet
Ogólnoświatowa sieć komputerowa, łącząca w sobie wiele sieci komputerowych, opierająca się o zestaw protokołów TCP/IP. Pierwowzorem Internetu była ARPANet
Intranet
Sieć opierająca się o zestaw protokołów TCP/IP podobnie jak Internet z tą równicą że jej zasię jest lokalny. Często określa się Intranet jako lokalny odpowiednik Internetu
PAN
(z ang. Personal Area Network)Osobista (domowa) się sieć komputerowa, o bardzo małych rozmiarach.
LAN
(z ang. Local Area Network)Sieć komputerowa o zasięgu lokalnym, wykonana w jednej technologii np. Ethernet.
MAN
(z ang. Metropolian Area Network)Sieć komputerowa o zasięgu miejskim łącząca w sobie wiele sieci LAN.
CAN
(z ang. Campus Area Network)Sieć komputerowa o zasięgu rozległym - akademicka, mogąca w sobie łączyć wiele sieci LAN.
WAN
(z ang. Wide Area Network)Sieć komputerowa o zasięgu rozległym mogąca w sobie łączyć wiele sieci MAN i LAN.
Topologia sieci komputerowej
Model układu połączeń różnych elementów sieci komputerowej, można wyróżnić topologię fizyczną albo logiczną sieci. Topologia fizyczna dotyczy połączenia hostów za pomącą medium transmisyjnego, natomiast topologia logiczna opisuje sposób komunikowania się hostów.
Topologia magistrali
Topologia magistaliTopologia w której wszystkiestacje są podłączone do wspulnej magistali. Przykładem fizycznej realizacji takiej topologi jest sieć Ethernet w wersji 10Base-5(gruby Ethernet), w której rolę magistali pełni przewód koncentryczny.
Strona przedmiotowa - ASSO - Krzysztof Biskup 2011