Konfiguracja Systemu Windows XP Do Pracy W Sieci                           

Prace Wykonał Dariusz Pławecki

Bibliografia

http://atom.klub.chip.pl

Copyright by Dariusz Pławecki Kl 2 TI