Struktura adresu IP

Każdy komputer w sieci posiada swój unikatowy identyfikator, który zwykle nazywany jest adresem. Adresy IP są to 32-bitowe liczby złożone z czterech oktetów. 32-bitowy adres IP wygląda tak:

Można go również zapisać jako:


Najlepiej pracować z adresem w postaci układu dwójkowego, gdyż ułatwi nam to wykonywanie wielu operacji.

W protokole IP numer sieci reprezentuje zbiór maszyn, które zdolne są do komunikacji w warstwie drugiej sieciowego modelu ISO-OSI.
Jest to warstwa łącza danych, która odzwierciedla działanie rozwiązań takich jak: Ethernet, Token Ring, czy łącza typu punkt-punkt.
Każda z tych technologii jest traktowana przez adres IP jako jedna sieć, niezależnie od tego, czy jest to jeden kabel sieciowy, czy składa się ona z kilku segmentów połączonych ze sobą przez mostki lub przełączniki.

Sieci i maski

Wszystkie adresy IP składają się z numeru sieci i numeru hosta w sieci. Granica pomiędzy numerem sieci a numerem hosta może przebiegać różnie.
Aby oprogramowanie routerów mogło w łatwy sposób określić, w którym miejscu znajduje się podział adresu, każdy z nich ma dołączoną informację w postaci maski sieci.
Maska sieci jest to 32-bitowa liczba, w której wszystkie bity określające sieciową część adresu ustawione są na 1 a wszystkie bity określające część adresu będącego adresem hosta ustawione jest na 0.

Oznacza to, że pierwszych 16 bitów adresu IP reprezentuje numer sieci, a pozostałe 16 bitów reprezentuje numery hostów w sieci.
Komputer może w łatwy sposób obliczyć numer sieci z adresu IP stosując operację AND pomiędzy adresem IP i maską sieci.

Adresy broadcast i multicast

Adres broadcast jest adresem rozgłoszeniowym sieci. Używa się go do jednoczesnego zaadresowania wszystkich komputerów w danej sieci. Tworzy się go podobnie do adresu podsieci, jednak dopełnia się jedynkami zamiast zerami.
Mając adres podsieci i adres broadcast można łatwo wyznaczyć możliwy zakres numerów IP komputerów w danej sieci.

Adres 212.51.219.50 z maską 255.255.255.192 można w skrócie zapisać jako: 212.51.219.50/26. W tym przypadku ostatnia liczba oznacza ilość bitów o wartości jeden w masce.

Istnieją jeszcze pewne adresy , których nie można przydzielić komputerom. Takim adresem jest: 0.0.0.0 który oznacza wszystkie komputery w Internecie. Często podczas odczytywania tablic rutingu zastępowany jest on słowem: "default". Innym adresem jest 127.0.0.1, jest to adres pętli. Adres ten służy do komunikacji z wykorzystaniem protokołu IP z lokalnym komputerem . Jest to adres zawsze przypisany komputerowi, na którym właśnie wykonuje się pracę.

Adres multicast jest pojedyńczym adresem reprezentującym grupę urządzeń w sieci.

Materiały zostały przygotowane na podstawie pewnej prezentacji.